Booking af fælleshuset

Vælg dato og book her

Kalender er ved at loade...
Powered by Booking Calendar
Regler for brug af fælleshuset
Fælleshusets formål er at være møde- og aktivitetssted for foreningens medlemmer ved fx. arbejdsdage, vejfester, fastelavn osv. samt at fungere som selskabslokale for beboerne med familie og venner.

Leje og reservation

Grundejerne på Tornegårdsvej 1-49 kan leje fælleshuset mod at betale en leje der inkluderer lys, varme, vand, rengøringsmidler og rengøringsartikler. Lejeindtægterne bruges i fælleshusregi til fx service, forbedringer og udsmykning.

Må udlejes til nærmeste familie (voksne børn, søskende og forældre) under ansvar og tilstedeværelse af grundejer.

Udlejning til andet fx. træning, tøjsalg og lignende kun på hverdage mandag – torsdag under ansvar og tilstedeværelse af grundejer.

Udlejning af fælleshuset foregår i den rækkefølge henvendelserne sker til fælleshusudvalget.

Reservation sker via vores hjemmeside www.teglmosen-2620.dk – Tjek evt. i uønsket mail/spam  for bekræftelse på leje.

Ønskes fælleshuset afbestilt, skal det ske hurtigst muligt. Er lejen forestående indenfor de næste 14 dage, og kan fælleshuset ikke lejes ud til anden side, betaler grundejeren for lejen.

Grundejerforeningen reserverer fælleshuset til eventuelle fællesarrangementer, generalforsamlinger  samt to arbejdsdage årligt. Ved reservation til fællesarrangementer stilles fælleshuset gratis til rådighed. Ansvarlig for arrangement sørger for at fælleshuset efterlades rengjort efter tjekliste.

De to arbejdsdage ligger fast:

• Arbejdsdag, forår (første lørdag i april) (kan dog blive ændret pga. påske)
• Arbejdsdag, efterår (første lørdag i oktober)

Nøgler udleveres dagen før leje af fælleshusudvalget ( se under kontaktoplysninger fælleshusudvalg) Lav gerne aftale 5-7 dage før. Når nøglerne afhentes, betales for lejen og depositum. Lejen indbetales via MobilePay 76097, mens depositum kun modtages kontant. Samtidig udleveres ”Tjekliste efter brug af fælleshuset” samt gulvmoppeklude.

Overtagelse: Lejemålet begynder kl. 8 på dato for leje til kl. 8 dagen efter lejemål. Det accepteres ikke at man tager sig adgang til fælleshuset før og efter dette.

Såfremt  det skønnes svært at nå rengøring på den lejede dag/ behov for ekstra lejedag kontakt en fra fælleshusudvalg om muligheden for dette. Er billigere at end at skulle betale min. 300 kr. for mangelfuld rengøring.

Hvis fælleshuset overtages med mangelfuld rengøring pga udlejet dagen før ( der vil da ikke være foretaget kontrol af rengøring af Fælleshusudvalget) kontaktes tidligere lejer straks  for evt.  udbedring (tjek kalenderen på opslagstavlen i fælleshusets køkken) samt en fra fælleshusudvalget mhp. evt. inddragelse af depositum.

Kontaktes tidligere lejer ikke, er det nuværende lejer, der har ansvaret for at aflevere fælleshuset rengjort i henhold til den udleverede tjekliste.

Vilkår

Der må ikke ryges i fælleshuset. Al rygning skal foregå udendørs.

Fælleshuset er berammet til max 75 personer. Der forefindes service til i alt 60 personer. Ved foredrag eller lignende, hvor stole sættes på rækker, kan fælleshuset i henhold til brandtilsynet rumme max 149 personer.

Service og køkkenudstyr må ikke fjernes fra fælleshuset.

Såfremt fælleshuset ikke er lejet ud, kan der lånes stole eller borde fra fælleshuset

Ved udsmykning må der ikke laves blivende huller eller mærker i vægge, loft, døre, paneler, gardiner og inventar. Der er opsat kroge i entre og salen. De ophængte billedrammer må ikke fjernes.

I fælleshuset forefindes sulfo, opvasketabs, håndsæbe, kaffefiltre, diverse skraldeposer og karklude.

Du skal selv medbringe duge, servietter, toiletpapir, køkkenrulle, viskestykker og håndklæder. Gulvklude afleveres efter vask til den fra  fælleshusudvalget som har udleveret nøgler.

Lejeren og dennes gæster har pligt til at opføre sig hensynsfuldt i forhold til de omkringboende grundejere. Musik og dans skal altid foregå for lukkede døre og vinduer.

Parkering er kun tilladt i de afmærkede båse ved fælleshuset og på Teglmosevej. Vær opmærksom på, at dine gæster ikke holder på naboforeningens parkeringspladser.

Lejeren har det fulde ansvar for skader, der forvoldes på lokaler, inventar. Konstaterede skader på lokaler og inventar vil blive krævet erstattet af lejeren og fratrukket det indbetalte depositum. Er skaden dyrere end depositummet, vurderes det om skaden skal laves med det samme og lejer skal betale ekstra, eller om depositummet udgør en delvis betaling til senere renovering.

Der vil ikke blive afkrævet betaling for hændelige uheld med ødelagt service og normal slitage.

Ved aflevering af nøgler

Fælleshuset skal efterlades rengjort i henhold til den udleverede tjekliste. Tjeklisten udfyldes, underskrives og afleveres retur sammen med nøgler til fælleshusudvalget. Lejeren er personlig ansvarlig for, at alle vinduer og døre er lukkede, og at hoveddør og terrassedør er låst, når fælleshuset forlades. Depositum returneres inden for 14 dage efter endt leje og gulvmoppeklude er returneret.

Havelåge efterlades aflåst med hængelås. Nøgle på væg ved døråbning til haveterrassen.

Der laves rengøringskontrol af fælleshusudvalget  efter udlejning. Såfremt udlejet næste dag vil der ikke være kontrol fra fælleshusudvalgets side. Den efterfølgende lejer har ansvar for at  give besked hvis der opleves  evt. mangelfuld rengøring samt kontakte fælleshus udvalget.

Ved mangelfuld rengøring inddrages 300 kr. af depositummet. Hvis lejer i andet forsøg heller ikke formår at rengøre fælleshuset i henhold til den udleverede tjekliste, inddrages hele depositummet.

Hele depositummet inddrages også, hvis der ikke er tid til udbedring fra den tidligere lejer.

Fælleshusudvalget kan ved gentagne tilfælde af mangelfuld rengøring samtidig nægte fremtidig udleje til den pågældende grundejer i en periode på op til 12 måneder. Fælleshusudvalget skal, hvis en grundejer udelukkes fra at leje fælleshuset i en periode, straks informere bestyrelsen herom med angivelse af årsag, husnummer og længden på udelukkelsen. Grundejeren skal informeres på skrift / e-mail om årsagen til udelukkelsen samt længden heraf.

Lejepriser
( Betales altid via mobilepay 76097 ved udlevering af nøgle)

Ét enkelt døgn, kl. 8:00 – 8:00
Mandag – torsdag: 100 kr.
Fredag – søndag: 200 kr.
Fredag kl. 8.00 – mandag kl. 8.00: 1.000 kr.

Depositum: 500 kr. ( Betales altid i kontanter ved udlevering af nøgle)

Mangelfuld rengøring
Ved mangelfuld rengøring inddrages 300 kr. af depositummet.
Hvis lejer i andet forsøg heller ikke formår at rengøre fælleshuset i henhold til den udleverede tjekliste, inddrages hele depositummet.

Hele depositummet inddrages også, hvis der ikke er tid til udbedring fra den tidligere lejer.

Fælleshusudvalget kan samtidig nægte fremtidig udleje til den pågældende grundejer i en periode på op til 12 måneder

Alle indtægter går til pynt/forbedring/renovering af fælleshus og køb af service, rengøringsartikler samt diverse.

Øvrig information
Fælleshuset

Tornegårdsvej 2

2620 Albertslund.

I fælleshuset forefindes:

17 borde ( str. 180x 80 cm)

80 stole

3 høje børnestole

2 opvaskemaskiner

2 ovne med 4 plader og 2 riste

2 kaffemaskiner + kaffefiltre

Elkedel + tefiltre

Microovn

2 høje industri køleskabe

Fryser

Service til 60 personer samt børnebestik til 10 personer

Børnerum: Diverse legetøj, børnebøger, spil  samt tv og dvd afspiller og et lille udvalg af dvd børnefilm.

Stort tv i fællessal samt højtaleranlæg med mulighed for tilkobling af diverse telefoner, ipad samt pc via Bluetooth dongle/stik Vejledning findes i skabet med anlæg.
Der er ikke internet i fælleshuset

2 store flag på  fod

2 toiletter hvoraf det ene har puslepude.

Lille førstehjælpstaske med plaster

Brandtæppe i køkkenet

Festsalen har målene 13 m gange 5,5 m.

obs kroge på vægge til ophæng af flag, balloner osv. Billedrammer på væggene må ikke fjernes.

Medbringes toiletpapir, køkkenrulle samt gæstehåndklæder.

Der forefindes: diverse rengøringsartikler, karklude til fri afbenyttelse samt diverse skraldeposer.

Fælleshusudvalget og kontaktoplysninger
Mail til fælleshusetudvalget : faelleshuset.tgv@gmail.com

Sumera Crohan nr. 26

Laila Jaber nr. 27

Faranak Najafi nr. 34

Hanne Forsmann nr. 45

Annullering af leje
Hvis du ønsker at annullere din booking af fælleshuset, så skal denne kontaktformular udfyldes.